Jesteś tutaj:

Poszukiwanie miejsc pochówku na ternie Moczył

W dniach od 27 do 29 maja 2016 roku na terenie przylegającym bezpośrednio do terenu starego cmentarza w Moczyłach prowadzone były prace przez międzynarodową grupę poszukiwawczą mające na celu odnalezienie grobów poległych żołnierzy rosyjskich, niemieckich i polskich. Prace prowadzili wspólnie członkowie Stowarzyszenia Pomorze 1945 oraz niemieckiego Verein zur Bergung Gefallener in Osteuropa a także przedstawicieli Rosji i Szwajcarii. Prace prowadzone były pod nadzorem pracowników Wydziału medycyny sądowej PAM w Szczecinie. Miejsce poszukiwań zostało wyznaczone na podstawie zdjęć lotniczych z roku 1945, na których można było zauważyć świeże miejsca pochówku dlatego przypuszczano, że mogą to być miejsca pochówku żołnierzy walczących na terenie Moczył. Podczas prac znaleziono 32 szczątki ludzkie, które okazały się osobami cywilnymi najprawdopodobniej uciekającymi przed nadchodzącą Armią Radziecką.

Moczyły/Schillersdorf - Mała Ojczyzna

Moczyły…. Schillersdorf – Mała Ojczyzna….. Heimat· – to co łączy nas z dawnymi mieszkańcami tych ziem to nasza wieś.···· Hiemat ···to dla „naszych Niemców” ·chęć powrotu w rodzinne strony, do miejsca, w którym się urodzili i wychowali. ·Dzięki panu H.F. Wilde, który odbył· podróż sentymentalną do rodzinnego Schillersdorfu wiemy, jak wyglądała nasza miejscowość przed 1945 rokiem, poznaliśmy nazwiska dawnych mieszkańców wsi i rozmieszczenie ich domów, w większości już nie istniejących,· gdyż ·Moczyły doznały w czasie wojny, podczas forsowania Odry przez wojska radzieckie ogromnych zniszczeń. Na prośbę pani Hani (dla· niewtajemniczonych pani Lilianny Jeziorek) odwiedzający swe rodzinne strony pan H. F. Wilde, syn ostatniego w Schillersdorfie pastora, przysłał kilka fotografii z rodzinnego archiwum oraz odręcznie sporządzony z pamięci plan miejscowości uzupełniony ·legendą. Zachęcamy do obejrzenia fotografii i mapy·oraz porównania z dzisiejszymi Moczyłami.